Pravidla soutěže 5 KUCHYNÍ ZÁHY ZDARMA!

Obecné informace

1) Organizátor soutěže: Záhy s. r. o., se sídlem ul. 1. Máje 1140, 386 01 Strakonice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18796.

4) Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži. V případě účasti osoby mladší 18 let se tato může účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále jen „účastník").

5) Soutěž probíhá od 1. 8. 2013 do 31. 12. 2013, to znamená, že poslední platnou registraci lze provést dne 31. 12. 2013.

6) Termíny losování:

1. losování z uzavřených zakázek od 1.8.2013 - do 31.8.2013

2. losování z uzavřených zakázek od 1.8.2013 - do 30.9.2013

3. losování z uzavřených zakázek od 1.8.2013 - do 31.10.2013

4. losování z uzavřených zakázek od 1.8.2013 - do 30.11.2013

5. losování z uzavřených zakázek od 1.8.2013 - do 31.12.2013

7) Podmínky pro účast v soutěži (musí být splněny kumulativně):

a) Účastník musí uzavřít platnou objednávku na výrobu nábytku a dalších služeb společnosti Záhy s.r.o..

b) Účastník musí být mezi kupujícími, kteří objednávku zakázky učinili mezi 1. 8. 2013 do 31. 12. 2013.

Popis a uplatnění výhry

12) Popis bonusu:

  • Účastník může až 5 x vyhrát kuchyni na míru zdarma.

13) Využití výhry:

  • Výherce bude tažen na veřejném losování (5 losování), které se uskuteční vždy jeden týden po skončení aktuálního kola soutěže. O případných změnách bude organizátor informovat na svých webovských stránkách www.zahy.cz.
  • Výherce bude o své výhře informován zástupcem organizátora do 2 pracovních dnů a to emailem a telefonicky.

Další ustanovení

14) Účastník si musí po nákupu uschovat účtenku či fakturu prokazující objednávku služeb. V případě uplatnění nároku na bonus má organizátor právo na kontrolu účtenky/faktury. Bez předložení příslušné účtenky/faktury ztrácí účastník nárok na využití bonusu.

16) Registrací vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat a v rámci registrace dále účastník vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito pravidly.

17) Vymáhání účasti či bonusu v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

18) Účastník vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo pro společnost Záhy s.r.o.

19) Souhlasem s těmito pravidly kampaně poskytuje účastník organizátorovi bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména, iniciály příjmení a místa bydliště, ve formě: „Jméno, příjmení, město" a podobizny a případných obrazových či zvukových záznamů účastníků v souvislosti s prezentací výsledků kampaně v médiích a reklamních materiálech organizátora po dobu 1 roku od skončení soutěže.

20) Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované bonusy jinými obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.

21) Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) výher.

27) Organizátor soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž ukončit. Organizátor je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení soutěže a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách soutěže www.zahy.cz. V případě, že účastník nebude se změnou pravidel soutěže souhlasit, bude oprávněn svou účast v soutěži ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným organizátorovi.

Novinky

Staňte se naším fanouškem na Facebooku

Pozvěte na Facebooku své přátele, aby se staly fanoušky stránky ZÁHY, čekají vás zajímavé odměny.

Celý článek...
Zahájení prodeje vodních postelí

Předsudky stranou, přijďte vyzkoušet komfort vodních postelí do našeho studia v Dolním Poříčí. Jak...

Celý článek...
Kuchyňská studia záhy projektují kuchyně s unikátním systémem dynamic space

Co Vám přináší DYNAMIC SPACE? Dostatek úložného prostoru pro uložení více věcí Více ergonomie Více...

Celý článek...